Pont del petroli

 

El Pont del Petroli és una plataforma situada en Badalona i construït per a la descàrrega de productes petrolífers per els vaixells cisterna. Des del 2009, va ser remodelat com espai de us ciutadà i científic. Eesta situat a la platja del Pont del Petroli, davant el Passeig Marítim del Barri del Progrés, s´endinsa al mar uns 250 m amb una alçada de 6 m.

 

El pont es una estructura de formigó Que consta d´un pont d'accés de 235 m i acaba a una plataforma de baixada de 100 m² i suportada per pilars metàl·lics. Esta format per dues bigues de formigó en forma de T i unides entre si. Les bigues descansen sobre uns carregadors transversals de formigó suportats per els pilars. Els capçals carregadors transversals tenen una amplada de 3,20 m, també suportaven les canonades dels hidrocarburs que arribaven fins a la refineria.

 

Tres dels Grups de pilars estan plantats sobre la sorra de la platja i la resta dins de l'aigua, clavats 6 m en el fons marí de sorra. La Plataforma té encara 20 pilars amb més una batimetria màxima de 12 m. L'any 2003 va pasar a  ser de Propietat de l'Ajuntament de Badalona i, despres de diferents etapes de restauració, es va obrir al públic el 13 de junt de 2009.

 

A l'entrada del pont trobem una estàtua dedicada a Anís del Mono, del qual fabrica-destil·leria es troba pràcticament al costat.  És obra de Susana Ruiz.  La singularitat, accessibilitat i proximitat al nucli urbà del pont.

 

Lloc idoni per funcionar com estació meteorològica i oceanogràfica gestionades per la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Es un projecte d'instrumentalització del Pont del Petroli de Badalona.

 

Es proposa dotar Pont del Petroli d’un seguit d’instruments per a fer mesures ambientals i biològiques, que permeti aprofitar la singularitat d’aquest equipament com a plataforma d’estudi i divulgació d’aspectes relacionats amb el medi marí.

 

Els principals objectius són :

 

        - La seva utilització com a plataforma científica per dur a terme estudis relacionats amb el canvi climàtic, energies alternatives, dinàmica del litoral, etc.

 

        - Facilitar als ciutadans informació de les condicions ambientals en l’entorn del pantalà (temperatures de l’aigua i atmosfèriques, estat de la mar, qualitat de l’aigua, radiació solar, etc).

 

        - Aportar una nova eina de sensibilització i educació ambiental mitjançant la divulgació de la informació obtinguda i els treballs desenvolupats.

Escribir comentario

Comentarios: 0